Isărescu: Revenirea va veni după disponibilizările de la stat

isarescu Isărescu: Revenirea va veni după disponibilizările de la statGuvernatorul a acuzat dur ieri ziariştii că reflectă mesajele celor care anunţă majorări de preţuri şi a spus că până la 0,5% din inflaţie e cauzată de media.

Banca Naţională nu are deocam dată loc să reducă do bânda-cheie la leu şi nici perspectivele nu sunt încurajatoare, a lăsat ieri să se înţeleagă guvernatorul Mugur Isărescu,  la prezentarea raportului asupra inflaţiei pe trimestrul al treilea. BNR s-a oprit din vară cu scăderile de dobândă la minimul istoric de 6,25% pe an după ce Guvernul a majorat TVA de la 19% la 24%, deşi economia nu reuşeşte să îşi revină după doi ani de recesiune. Isărescu a vorbit ieri despre un deficit de cerere “semnificativ”, care se va menţine, po tri vit proiecţiei actuale a BNR, până din colo de vara lui 2012, ajutând astfel BNR în lupta cu inflaţia.

Cu toate acestea, guvernatorul a in dicat că reluarea creşterei economice se va face “sănătos” prin ajustarea sectorului pu blic, care a început să se producă prin dispo nibilizări şi reduceri salariale. El a reluat tot oda tă criticile la adresa celor care cer o acţiu ne din partea băncii centrale, prin rela xarea politicii monetare, pentru a ajuta economia.

“Pe piaţa muncii continuă ajustările. Nu se opresc doar la sectorul privat, apar şi la sec torul guvernamental, cu o anumită întâr ziere, dar se manifestă. Acest lucru va ajuta proce sul de reluare a creşterii economice pe o ba ză sustenabilă”, a spus Isărescu. Guver nato rul a găsit în presă unul dintre vinovaţii pentru menţinerea inflaţiei la un nivel ridicat, în ciuda scă derii puterii de cumpărare a popu laţiei, pentru că anticipaţiile de creşteri de
preţuri sunt alimentate de ştirile prezen ta te, care afectează şi încrederea consumatorilor. “Dom’le, are un cost tot ce se întâmplă în ţara asta. Altminteri, cum putem să explicăm că având datorie publică de 30% avem CDS care se menţine peste 300 puncte de bază? Lumea trebuie să înţeleagă că sunt legate inclusiv de maniera în care discutăm şi în care înţelegem să facem rating. Toţi trebuie să supra vieţuim crizei, inclusiv televiziunile, zia rele, noi vă spunem să supravieţuiţi, să o duceţi bine, dar să ştiţi că sunt nişte costuri. Asta este enervant pentru mine, când vă aud şi vă citesc şi văd cât vă minunaţi că se întâm plă aia şi aia, exact dumneavoastră. Aveţi şi dum neavoastră o contribuţie, cel puţin acest lu cru să îl acceptaţi, că nu sunteţi numai de mân gâiat pe creştet şi dat mâna cu dumnea voastră”, a afirmat Isărescu, într-un mesaj destul de neobişnuit pentru un bancher central.

Într-o prezentare mai scurtă decât de obi cei şi care s-a concentrat pe explicarea vâr fului de inflaţie de la acest sfârşit de an pro vocat de ma jorarea TVA, dar şi de presiunile de scum pire a alimentelor de bază, Isărescu a su bliniat că în următoarele trimestre incer titu dinile -lega te de consolidarea fiscală, dar şi de evo luţiile de pe plan extern- sunt ridicate. Acelaşi motiv a ţinut banca centrală într-o po ziţie de ex pectativă din iunie. Pentru anul aces ta prognoza de inflaţie a fost ridicată de la 7,8% la 8,2% faţă de ţinta asu mată oficial de 3,5%.

yim Isărescu: Revenirea va veni după disponibilizările de la statgmail Isărescu: Revenirea va veni după disponibilizările de la statbookmark Isărescu: Revenirea va veni după disponibilizările de la statdelicious Isărescu: Revenirea va veni după disponibilizările de la statdigg Isărescu: Revenirea va veni după disponibilizările de la statmyspace Isărescu: Revenirea va veni după disponibilizările de la statshare save 120 16 Isărescu: Revenirea va veni după disponibilizările de la stat

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

National